CV

Naam: Lenaerts
Roepnaam: Joke
Voornamen: Johanna Levina Elisabeth Maria
Adres: Molenbrugweg 17
Postcode & plaats: 5712 RC Someren-Heide
Telefoon zakelijk: 0493-712361
06-20721617
Geb.datum & plaats: 07-03-1964, Eindhoven
Burgerlijke staat: Samenwonend, 2 kinderen (Floris en Ibe)
e-mail: j.lenaerts@movetoimprove.nl
website: www.movetoimprove.nl
Korte profielschets
Gewenste rol
 • Een adviserende, inspirerende en coachende rol. Ben CMI-b en Noloc erkend loopbaanprofessional.
Gewenste werkzaamheden
 • Individuele loopbaan- en coachingsgesprekken
 • Verzorgen trainingen en workshops
 • Competenties in kaart brengen
 • Ontwikkeltaken
 • Netwerken, externe contacten
Gewenste omgeving
 • Een omgeving, die mij stimuleert om kennis en ervaring uit te wisselen, vernieuwend bezig te zijn en ontwikkelingsgericht is. Een organisatie, die het potentieel in mensen benadrukt en in beweging blijft.
Kenmerkende eigenschappen
 • Empathisch, integer, intuïtief en sensitief voor interpersoonlijke processen.
 • Zelfsturend, initiatiefrijk en innovatief
 • (Zelf)Reflectief, analytisch en creatief denkvermogen
 • Motiverend, stimulerend en ontwikkelingsgericht
Opleidingen
LDC 2001
Loopbaandienstverlening in een nieuw perspectief
Hogeschool Tilburg 1995 – 1997
Post-hbo dekanaat/loopbaanbegeleiding
LOVWJ 1993 – 1994
Bevoegdheid Vormingswerk
NGPR-a 1989
Public Relations
Schoevers 1988 – 1989
P.R. diploma Schoevers
Mikojel HBO 1983 – 1987
Kreatief Educatief Werk;
Specialisatie Psychiatrie
St. Joriscollege VWO 1976 – 1983
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Economie I, Economie II, 8e vak Spaans
Cursussen periode 1987 – 2016

Intodrives                            certificering intodrives drijfverenscan

LDC certificering LDC licentiehouder h-trjct/WSI en QBF
NLP practionersopleiding Neuro-linguistisch programmeren
Kern Konsult Trainersopleiding kernkwadranten
LDC Assessment-instrument en Loopbaan
SHL Psychotechniek Bevoegd testgebruiker Persoonlijkheidsvragenlijsten en Capaciteitentests
NSC Enneagram, methode Helen Palmer
Adviesvaardigheden, Hanna Nathans
Academie Mens & Arbeid Opleidingenkunde
Hogeschool Tilburg Faalangstreductietraining
Loopbaan & zingeving
L. Borstlap, Groesbeek Genezend tekenen
LAVAS Sociale vaardigheden in de arbeidssituatie
Open Universiteit Cultuurwetenschappen
Tekst & effect

Daarnaast neem ik zeer regelmatig deel aan workshops en intervisiebijeenkomsten van de NOLOC, Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en outplacementconsulenten.

Werkervaring
Loopbaanadviseur / eigenaar 2001 – heden
Move to Improve, eigen onderneming op het gebied van loopbaanadvisering, coaching en training.
Loopbaanadviseur 1998 – 2001
Mobiliteitsbureau ROC Eindhoven,
Loopbaanbegeleiding werknemers. Organisatie: adviseren , signaleren, ontwikkelen, implementeren en netwerken
Studie- en beroepskeuzeadviseur 1993 – 1998
Onderwijs Service Dienst ROC Eindhoven,
Studie- en beroepskeuzebegeleiding jongeren, zowel individueel als groepsgewijs.
Neventaken: stagecoördinator, trainer “ Intaketraining” t.b.v. docenten Technisch Lyceum Eindhoven.
Secretaris HGV 1992
Ministerie van Defensie, onderdeel Humanistische Geestelijke Verzorging,
Eerste opvang dienstplichtigen, P.R.werkzaamheden, organiseren.
P.R.Functionaris 1991 – 1994
Othmarus Stichting,
Ontwikkelen materialen, voorlichting geven, opzetten & beheer Informatiecentrum voor mensen met een verstandelijke handicap
Tekstschrijver/voorlichter 1990 – 1991
SPD Eindhoven
Ontwikkelen & schrijven voorlichtingsmateriaal. Voorlichting geven.
Beeldend therapeut 1987 – 1991
Psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek,
Creatieve & beeldende therapie binnen diverse afdelingen verzorgd:
resocialisatie, psychotherapie, klinische intensieve begeleiding.
Hobby’s Hardlopen, salsa, lezen, kunst & cultuur, reizen en biologisch koken, yoga