Coaching

Wij zijn in ons werk en leven voortdurend in verandering. Middels coaching denkt Move To Improve constructief mee over de verandering die ook verbetering is. Met coaching werk je aan je persoonlijke ontwikkeling in relatie met de ander.

Coaching bevordert ons inziens de vitaliteit van de mens. Dit gebeurt vanuit Move To Improve met een zekere diepgang en met oog voor de grondhouding van de ander.

Zingeving, Balans en Bezieling zijn hierbij sleutelwoorden.