MTI

Move to improve streeft ernaar om mensen in beweging te krijgen, om de kwaliteit van werk en leven te verbeteren. Zij doet dit door de individuele mens centraal te stellen en op zoek te gaan naar talenten en inspiratiebronnen. Op interactieve wijze wordt dit naar de toekomst vertaald. Een noodzakelijke voorwaarde voor de eigen loopbaanplanning is een goede zelfkennis en het achterhalen van de vitaliteit, drijfveren en energiebronnen. Men zal actief in beweging moeten komen om persoonlijke loopbaandoelen te realiseren en deze planmatig aan te pakken.

Ook organisaties zijn steeds in beweging om hun bedrijfsdoelen te realiseren en te verbeteren. Organisaties bestaan uit mensen en de kunst is om de talenten van hun medewerkers optimaal te benutten. Vanuit het perspectief van personeelsvoorziening is het dan ook van belang om de groei van medewerkers te bevorderen.

Organisaties

Om velerlei redenen kan een organisatie een beroep doen op move to improve. Veel voorkomende redenen zijn:

 • Medewerkers komen onvoldoende tot hun recht in de huidige functie. Zij hebben meer in hun mars en de organisatie wil meer duidelijkheid over hun competenties en potentiële ontwikkelingsgebieden.
 • Cultuurveranderingstrajecten of reorganisaties, waardoor medewerkers geconfronteerd kunnen worden met een geheel andere functie of functie-inhoud. Zij kunnen hiervoor onvoldoende toegerust zijn. Belangrijk is om in kaart te brengen welke opties realistisch en haalbaar zijn.
 • De organisatie is veranderd en de medewerker heeft de veranderingen niet kunnen integreren. Hierdoor ontstaat er innerlijke onvrede over de loopbaan maar de medewerker heeft dit te lang ontkend. Hierdoor dreigt het gevaar van burn-out .
  De vraag kan ook zijn dat na een burn-out naar nieuwe opties gekeken moet worden om terugval te voorkomen.
 • De organisatie streeft ernaar om haar medewerkers meer pro-actief en zelfsturend naar hun loopbaan te leren kijken.
Individuen

Veel voorkomende redenen om een loopbaantraject aan te gaan zijn:

 • Ik wil eigenlijk eens wat anders, maar wat? Ik wil mezelf meer ontwikkelen en gaan scholen; maar hoe en in welke richting?
 • Ik ben niet meer tevreden met mijn huidige baan. Ik voel dat ik mijzelf steeds meer geweld aan doe. Het kost me steeds meer energie en het levert me weinig tot geen energie op.
 • Ik ben toe aan een nieuwe stap in mijn loopbaan, maar hoe pak ik dat aan?
 • De organisatie en ik passen niet meer bij elkaar. Wat nu?

Uiteraard volgt move to improve de gedragscode van de Noloc; Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs & Outplacementconsulenten. Haar kenmerkende stijl is integriteit, zorgvuldigheid en persoonlijke betrokkenheid.

INDIVIDUELE LOOPBAANADVISERING

Door middel van zelfanalyse ervaart men hoe men in het (beroeps)leven staat en krijgt zicht op welke richting men wil inslaan. Na het onderzoek beschikt men over een realistisch beroepsperspectief gebaseerd op kwaliteiten en valkuilen, competenties, waarden en normen, drijfveren en vitaliteit.
Het onderzoek bestaat uit een 7-tal sessies, waarbij de volgende onderdelen aan bod kunnen komen:

 • Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen; competenties: kennis en kunde, ervaring en prestaties.
 • Loopbaanwaarden: inzicht in persoonlijk waardepatroon en organisatiewaarden.
 • Werkvoorkeuren: werkstijl en persoonlijke stijl.
 • Leerstijlen en scholingsmogelijkheden
 • Arbeidsmarktoriëntatie en verkenning
 • Outcome-model; plan van aanpak.

Een sessie omvat: coachingsgesprek van 1 à 1,5 klokuur, voorbereiding en verslaglegging. Na afloop van het totale traject wordt er een korte schriftelijke rapportage opgesteld.
Tijdens het onderzoek werkt men opdrachten uit. De opdrachten worden gecombineerd met coachingsgesprekken. Move to improve beschikt over een groot aantal testen en materialen. Zo is zij onder andere gecertificeerd gebruiker van de testen van SHL psychotechniek en LDC.
Zij beschikt standaard over het gebruik van h-trjct, waar de kandidaten ook toegang tot hebben. Dit instrument koppelt alle output van de gemaakte opdrachten aan actuele vacatures. Tevens hebben kandidaten beschikking over een uitgebreide database van opleidingen en cursussen.
Afhankelijk van de loopbaanvraag zal het accent op bepaalde onderdelen gelegd worden. Ook kan men aan outplacement werken.

Plaats

De gesprekken kunnen op locatie plaatsvinden of op ons kantoor in Eindhoven of Someren-Heide.